Beng Beng Gaming

Giới Thiệu Hệ Thống Starpad’s Tier

Giới Thiệu Hệ Thống Starpad’s Tier

Giới Thiệu Hệ Thống Starpad’s Tier

Starpunk rất vui mừng thông báo hệ thống Starpad’s Tier chính thức cho các dự án SPO sắp tới trên hệ sinh thái của chúng tôi. Với cơ chế phân phối mới này, Starpunk sẽ mang đến cho cộng đồng cơ hội để tham gia vào các vòng gây quỹ cộng đồng cho mỗi công ty khởi nghiệp NFT Gaming do Starpunk ươm tạo, cũng như đảm bảo lợi ích dành riêng cho những người sở hữu $SRP dài hạn.
Mỗi người tham gia phải khóa một lượng mã thông báo $SRP cố định trên Starpad ít nhất 24 giờ để nhận được cấp tương đương của họ trước khi SPO bắt đầu. Đây là thông tin chi tiết về hệ thống cấp bậc trên Starpunk:

 

Tier Universal:

 • Lock/Stake 200.000 $SRP để đủ điều kiện nhận được vị trí của bạn trong cấp này
 • Pool size: 22% tổng phân bổ mã thông báo
 • How to buy: 100% Đảm bảo phân bổ. Tổng phân bổ sẽ được chia đều cho từng thành viên theo cấp

Tier Galaxy:

 • Lock/Stake 100.000 $SRP để đủ điều kiện nhận được vị trí của bạn trong cấp này.
 • Pool size: 13% tổng phân bổ mã thông báo.
 • How to buy: Đảm bảo phân bổ, tổng số tiền phân bổ sẽ được chia đều cho từng thành viên theo cấp bậc.

Tier Solar:

 • Lock/Stake 25.000 $ SRP để đủ điều kiện nhận được vị trí của bạn trong cấp này.
 • Pool size: 34% tổng phân bổ mã thông báo.
 • How to buy:
 • 20% tổng phân bổ trong nhóm này sẽ được đảm bảo phân bổ và phân bổ đều cho từng thành viên theo cấp bậc.
 • 80% tổng phân bổ trong nhóm này sẽ có sẵn cho mọi thành viên trong cấp bậc này để mua dưới dạng FCFS.

Tier Earth:

 • Lock/Stake 10.000 $SRP để đủ điều kiện nhận được vị trí của bạn trong cấp này.
 • Pool size: 22% tổng phân bổ mã thông báo.
 • How to buy:
 • 20% tổng phân bổ trong nhóm này sẽ được đảm bảo phân bổ và phân bổ đều cho từng thành viên theo cấp bậc.
 • 80% tổng phân bổ trong nhóm này sẽ có sẵn cho mọi thành viên trong cấp bậc này để mua dưới dạng FCFS.

Tier FCFS:

 • Lock/Stake 2.000 $SRP để đủ điều kiện nhận được vị trí của bạn trong cấp này.
 • Pool size: 9% tổng phân bổ mã thông báo.
 • How to buy: FCFS (Người đến trước sẽ được phục vụ trước).

Chúng tôi đã điều chỉnh một chút quy trình tham gia SPO trên Starpad, nhằm đảm bảo lợi ích độc quyền cho những người sở hữu $SRP lâu dài của Starpunk và khuyến khích cộng đồng tiếp tục đồng hành cùng Starpunk trong hành trình đầy hứa hẹn phía trước. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết:

 1. Đăng ký trên Starpad: https://hub.starpunk.io/explore
 2. Kết nối ví BEP-20 của bạn trên Starpad
 3. Khóa mã thông báo $SRP trên Starpad để nhận cấp tương đương của bạn theo cấu trúc sau:
 • Tier UNIVERSAL : Lock/Stake 200,000 $SRP
 • Tier GALAXY: Lock/Stake 100,000 $SRP
 • Tier SOLAR: Lock/Stake 25,000 $SRP
 • Tier EARTH: Lock/Stake 10,000 $SRP
 • Tier FCFS: Lock/Stake 2,000 $SRP

Tham gia vào nhóm SPO Private Sale mà bạn muốn đóng góp. Hãy nhớ rằng nếu bạn nhấn vào nút “Unlock” trước ngày TGE, bạn sẽ bị loại khỏi SPO trên Starpad.
Sẽ có một lịch trình chi tiết cho nhóm phân bổ của từng cấp để tham gia vào sự kiện bán mã thông báo. Nếu cấp của bạn là FCFS, bạn sẽ phải tham gia vòng FCFS. Nếu cấp của bạn là Solar hoặc Earth, bạn có thể tham gia vào một hoặc cả hai cấp của nhóm đảm bảo phân bổ  và FCFS. Nếu cấp của bạn là Universal hoặc Galaxy, phân bổ của bạn chắc chắn sẽ được đảm bảo.
Sau khi thanh toán phân bổ của bạn hoàn tất, mã thông báo mà bạn đã mua sẽ có sẵn để được xác nhận vào ngày TGE. Nhấp vào nút “Claim TGE” để yêu cầu nhận số lượng mã thông báo đầu tiên được phát hành. Các mã thông báo còn lại sẽ có thể được yêu cầu theo lịch trình kiểm tra của mỗi dự án SPO.
Sau khi mở khóa, bạn phải đợi 14 ngày để có thể nhận lại số mã thông báo $SRP mà bạn đã khóa. Trong thời gian chờ đợi, cấp của bạn sẽ không còn tồn tại trên hệ thống Starpad’s Tier và bạn sẽ không thể tham gia vào bất kỳ dự án SPO nào được khởi chạy trong 14 ngày này.

Giới thiệu về Starpunk

Starpunk là hệ sinh thái ươm mầm phi tập trung All-in-one dành cho các Công ty khởi nghiệp về trò chơi NFT. Chúng tôi trao quyền cho các nhà phát triển trò chơi, nhà đầu tư và người chơi để cùng nhau xây dựng nền kinh tế dựa trên blockchain, đẩy nhanh việc giới thiệu các trò chơi NFT mới đánh vào thị trường thông qua Game Launchpad và cho phép các dự án do Starpunk khởi chạy white-labeled NFT Marketplace của họ.
Source: https://blog.starpunk.io
Bài viết liên quan

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments